BIOPSJE CIENKOIGŁOWE

BIOPSJE ASPIRACYJNE CIENKOIGŁOWE (BACC)

BIOPSJA PIERSI Kraków, BIOPSJA TARCZYCY Kraków, BIOPSJA WĘZŁÓW CHŁONNYCH Kraków

Biopsja cienkoigłowa jest bezpiecznym, ale inwazyjnym badaniem. W większości przypadków nie wymaga przygotowania. W dniu wizyty konieczne jest przedstawienie wyników (ze zdjęciami) poprzednich badań USG i konsultacja z lekarzem badającym dotycząca przyjmowanych przez Pacjenta leków lub innych czynników zwiększających ryzyko krwawienia (np. małopłytkowość, niedobór czynników krzepnięcia). Leki przeciwkrzepliwe („rozrzedzające” krew) mogą stanowić zagrożenie powikłań związanych z biopsją. Przed badaniem koniecznie należy poinformować lekarza o zażywanych lekach, ewentualnie skonsultować z prowadzącym kardiologiem lub internistą czy można lek przed badaniem odstawić.

BIOPSJA CIENKOIGŁOWA TARCZYCY

Badaniem z wyboru w diagnostyce guzów tarczycy jest biopsja cienkoigłowa. Umożliwia ona pobranie niewielkiej ilości materiału komórkowego do badania pod mikroskopowem. Aby badanie wykonane było precyzyjnie biopsję wykonujemy pod kontrolą USG (jest to tzw. biopsja celowana). W trakcie biopsji na monitorze aparatu USG widoczny jest koniec igły w guzie. Materiał pobrany w trakcie biopsji utrwalany jest specjalnym preparatem na szkiełkach mikroskopowych i wysyłany do oceny specjalisty patomorfologa.

Jak przebiega biopsja cienkoigłowa?

Skórę szyi odkaża się specjalistycznym preparatem do dezynfekcji, na głowicę aparatu USG nakładamy sterylną osłonę i precyzyjnie lokalizujemy guz. Następnie wkłuwamy cienką igłę i pod kontrolą USG aspirujemy do strzykawki treść z guza. Następnie wykonywany jest rozmaz na szkiełku i preparat utrwalany jest odpowiednim środkiem, który umożliwia transport a następnie długie przechowywanie szkiełek. Po biopsji w miejscu wkłucia zakładamy niewielki, sterylny opatrunek.

Czy biopsja jest bezpiecznym badaniem?

Nakłucie guza cienką igłą jest minimalnie inwazyjnym badaniem. Wykonanie biopsji nie powoduje przemiany guza z łagodnego w złośliwy. W szczególnych przypadkach można biopsję powtórzyć. Powikłaniem, które może wystąpić po wykonaniu biopsji jest niewielkie zasinienie w miejscu wkłucia.

Jak należy się przygotować do biopsji guza tarczycy?

Na badanie koniecznie trzeba wziąć ze sobą wyniki badań USG, w których lekarz badający określił, który guz ma być zweryfikowany w biopsji. Przed badaniem należy zgłosić lekarzowi wszystkie informacje odnośnie przyjmowanych leków, zwłaszcza takich, które zaburzają krzepliwość krwi (np. ticlopidyna, clopidogrel, xarelto, acenocumarol itp.). Stosowanie przewlekłe Acardu nie jest przeciwwskazaniem do wykonania biopsji cienkoigłowej, ale wiąże się z wyższym ryzykiem wystąpienia siniaka.

Jeśli po badaniu wystąpi siniak w miejscu wkłucia lub utrzymuje się ból powyżej kilku godzin należy się skonsultować z lekarzem wykonującym badanie.

Co oznacza, że wynik biopsji jest niediagnostyczny?

Biopsja niediagnostyczna lub niereprezentatywna oznacza, że ilość pobranego materiału lub jego jakość nie pozwala na postawienie rozpoznania. W związku z tym, że komórki pobierane są bardzo cienką igłą, ich ilość może być niewielka. Zdarza się tak nawet do 20% wszystkich biopsji cienkoigłowych i nie świadczy to o tym, że badanie zostało źle wykonane. Wynik niediagnostyczny należy powtórzyć. Specjalista endokrynolog decyduje, czy biopsja ma być powtórzona pilnie lub w późniejszym okresie.

Każdy wynik biopsji należy odebrać i skonsultować z lekarzem endokrynologiem.

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami!