O MNIE

dr n. med. Joanna Jędrys

Jestem absolwentką I Liceum Ogólnokształcącego im.B.Nowodworskiego w Krakowie. W 2002 roku ukończyłam Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 2010 roku ukończyłam specjalizację z chirurgii ogólnej w I Klinice Chirurgii Ogólnej w Krakowie i pod kierunkiem promotora prof. Wojciecha Nowaka obroniłam z wyróżnieniem rozprawę doktorską na temat raka piersi, w 2016 roku ukończyłam specjalizację z chirurgii plastycznej.

Od ponad 15 lat specjalizuję się w problematyce związanej z chorobami i estetyką piersi. Moje zainteresowania chirurgią piersi zapoczątkował staż, który odbyłam na ostatnim roku studiów w School of Medicine and Dentistry w Rochester (NY) w 2002 roku. W Rochester pracowałam w oddziale uniwersyteckim Multidisciplinary Breast Center oraz w prywatnym centrum diagnostyki piersi Elizabeth Wendy Breast Center. Staż w prywatnych ośrodkach leczenia piersi w USG nauczył mnie, że diagnostyka i leczenie raka piersi, to nie tylko solidne rzemiosło, ale i sztuka. Leczenie chorób piersi może być bardzo inspirujące, daje lekarzowi ogromną satysfakcję, wymaga systematycznej pracy i ciągłego dokształcania się. Dalsze doświadczenie zawodowe z zakresu chorób piersi zdobywałam w Regionalnej Poradni Chorób Sutka przy I Klinice Chirurgii Ogólnej w Krakowie i w Oddziale Chirurgii Plastycznej Szpitala im.Rydygiera w Krakowie oraz na stażu w Oddziale Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii w Krakowie. Wiedza medyczna nieustannie się poszerza, dlatego też regularnie biorę udział w szkoleniach z zakresu diagnostyki obrazowej oraz chirurgii plastycznej.
 
W ciągu całej kariery zawodowej wykonałam ponad 20 000 badań USG w Krakowie (głównie USG piersi, USG tarczycy, USG węzłów chłonnych, USG jamy brzusznej). Moje bogate doświadczenie diagnostyce ultrasonograficznej potwierdzone jest państwowym egzaminem, który zdałam w 2006 roku i certyfikatem Polskiego Towarzystwa USG (PTU). Mój gabinet wyposażony jest w nowoczesny aparat USG i posiada akredytację PTU.

Paniom pragnącym poprawić wygląd piersi proponuję zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej, które przeprowadzam w prywatnym szpitalu w Krakowie. Każda Pacjentka rozważająca chirurgię plastyczną piersi wymaga wcześniejszej diagnostyki USG piersi, a u Pań po czterdziestym roku życia zaleca się również badanie mammograficze.

W obszarze moich zawodowych zainteresowań pozostają: zabiegi estetyczne oraz plastyczne w zakresie twarzy, piersi, powłok brzucha; przeszczepy własnego tłuszczu, zabiegi onkoplastyczne (wycinanie nowotworów skóry i piersi) oraz zabiegi medycyny estetycznej.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej oraz Polskiego Towarzystwa USG.

Udział w konferencjach i szkoleniach

Rozprawa doktorska dr Joanny Jędrys

Spis publikacji

Kliknij, aby rozwinąć spis publikacji
 • Jędrys J, Chrapusta A:  Oparzenia. Terapia hiperbaryczna. MP Chirurgia 2016
 • Jędrys J, Chrapusta A:  Oparzenia. Leczenie blizn i przykurczów pooparzeniowych. MP Chirurgia 2016
 • Jędrys J, Chrapusta A:  Krótki zarys postępowania w odmrożeniach. MP Chirurgia 2016
 • Jędrys J, Chrapusta A:  Oparzenia. Oparzenia elektryczne. Specyfika, pierwsza pomoc, leczenie. MP Chirurgia 2016
 • Jędrys J, Chrapusta A:  Oparzenia. Oparzenia chemiczne – pierwsza pomoc, leczenie. MP Chirurgia 2015
 • Jędrys J, Chrapusta A:  Ciężkie oparzenia – najczęstsze problem kliniczne. MP Chirurgia 2015
 • Jędrys J, Chrapusta A:  Pierwsza pomoc i leczenie oparzeń termicznych. MP Chirurgia 2015
 • Jędrys J, Chrapusta A:  Ciężkie oparzenie: najczęstsze problemy kliniczne, ocena stanu chorego, czynniki prognostyczne, intensywne leczenie chirurgiczne i nerkozastępcze. MP Chirurgia 2015
 • Jędrys J, Chrapusta A:  Resuscytacja płynowa u chorych ciężko oparzonych na wczesnym etapie leczenia. MP Chirurgia 2015
 • Jędrys J, Chrapusta A:  Ocena głębokości i powierzchni oparzenia oraz zaopatrzenie rany oparzeniowej. MP Chirurgia 2015
 • Chrapusta A, Jędrys J, Budzyńska A i wsp: Analiza zgonów pacjentów oparzonych a trudność w interpretacji danych epidemiologicznych. Leczenie Ran. 2014;11(2):79-83
 • J.Jędrys, A.Budzyńska, A.Chrapusta, K.Małek, M.Nesser, R.Wach, R.Mądry. Analiza wybranych czynników prognostycznych prognostycznych chorych ciężko oparzonych w materiale Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego. Chirurgia Plastyczna i Oparzenia. 2013;2(1):66
 • A.Chrapusta, K.Małek, M.Nessler, J.Jędrys. Wewnątrzczaszkowe porażenie nerwu twarzowego – typowe metody leczenia i modyfikacje. Chirurgia Plastyczna i Oparzenia. 2013;1(1)
 • K.Małek, M.Nessler, A.Chrapusta, J.Jędrys, R.Mądry. Wstępne doświadczenia z zastosowaniem opatrunków z pianki poliuretanowej ze srebrem u pacjentów pacjentów Małopolskim Centrum Oparzeniowo-Plastycznym. Chirurgia Plastyczna i Oparzenia. 2013;1(1):42
 • Zawisza K, Tobiasz-Adamczyk B, Nowak W, Kulig J, Jedrys J. Validity and reliability of the quality of life questionnaire (EORTC QLQ C30) and its breast cancer module (EORTC QLQ BR23).Ginekol Pol. 2010 Apr;81(4):262-7. Polish.
 • Kibil W, Jedrys J, Matyja A, Legutko J, Kulig J. Appendix incarcerated in femoral hernia--case report.Folia Med Cracov. 2008;49(1-2):45-8. Polish.
 • J.Jędrys, D.Hodorowicz-Zaniewska, W.Nowak „Biopsja mammotomiczna wspomagana systemem próżniowym pod kontrolą ultrasonografii w diagnostyce zmian ogniskowych gruczołu piersiowego” – Ultrasonografia 2007;29:45-48
 • J.Jędrys, D.Hodorowicz-Zaniewska, W.Nowak. Porówanie wartości biopsji mammotomicznej wspomaganej systemem próżniowym pod kontrolą ultrasonografii i otwartej biopsji chirurgicznej w diagnostyce przedklinicznych łagodnych zmian ogniskowych gruczołu piersiowego. NOWOTWORY Journal of Oncology. 2007;57 (supl 1): 52 (abstrakt nr 45)
 • W.Nowak, P.Richter, D.Hodorowicz-Zaniewska, J.Jędrys, T.Kowalska, J.Pszon. Radioterapia śródoperacyjna (IORT) u chorych z wczesnym rakiem piersi – doniesienie wstępne.  NOWOTWORY Journal of Oncology. 2007;57 (supl 1): 52 (abstrakt nr 5)
 • J.Jędrys, W.Nowak. Atypowa przewodowa hiperplazja gruczołu piersiowego – problem diagnostyczno-terapeutyczny. NOWOTWORY Journal of Oncology. 2006 (6):672675
 • J.Kulig, M.Sierżęga, S.Kłęk, J.Jędrys, P.Kołodziejczyk, W.Nowak. Ultrasonografia i endosonografia w ocenie chorób nowotworowych odbytu i odbytnicy. Ultrasonografia. 2006;24:78-83
 • J.Jędrys, A.M.Szczepanik, J.Kulig, W.Nowak, P.Kołodziejczyk, S.Kłęk, M.Sierżęga. Rola ultrasonografii w diagnostyce ostrego brzucha. Ultrasonografia. 2006;24:84-92
 • A.M.Szczepanik J.Jędrys. Ultrasonografia na ostrym dyżurze chirurgicznym. Ultrasonografia suppl 1/2006:141 (abstrakt)
 • J.Jędrys, W.Nowak. Rola biopsji mammotomicznej pod kontrolą ultrasonografii w diagnostyce zmian rozrostowych gruczołów piersiowych w materiale własnym. Ultrasonografia suppl 1/2006: 25 (streszczenie)
 • J.Jędrys, A.Szczepanik, J.Kulig, W.Nowak . Miejsce i rola ultrasonografii w diagnostyce ostrego brzucha – I Sympozjum Sekcji Chirurgicznej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (4-6.11.2005)
 • W.Nowak, J.Tabor, J.Jędrys. Rola ultrasonografii w mammotomicznej biopsji sutka. - I Sympozjum Sekcji Chirurgicznej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (4-6.11.2005)
 • Kulig J., Kłęk S., Szczepanik A.M., Kubisz A., Milanowska K., Jędrys J., Cieniawa T. Znaczenie pozajelitowego żywienia imunostymulującego w praktyce klinicznej. 62 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Białystok 2005, s.321
 • Popiela T., Kulig J.,Sierżęga M., Jędrys J.,Polska Grupa Badań nad Rakiem Żołądka. Analiza wyników leczenia raka żołądka u osób poniżej 40 roku życia. 62 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Białystok 2005, s. 108 (abstrakt)
 • J.Tabor, J.T.Popiela, A.Gurda-Duda, J.Jędrys, J.Stachura, W.Nowak. Rak przewodowy in situ (DCIS) w materiale własnym. NOWOTWORY Journal of Oncology. 2005;55 (supl 2): 75 (abstrakt nr 10)
 • J.Jędrys, A.Gurda-Duda, L.Sosin-Rudnicka, W.Nowak. Pseudoangiomatous stromal hyperplasia. NOWOTWORY Journal of Oncology. 2005;55 (supl 2): 100 (abstrakt nr 57)
 • J.Kulig, P.Kołodziejczyk, S.Kłęk, J.Jędrys. Ultrasonografia wewnątrzprzewodowa w rozpoznawaniu nowotworów okolicy okołobrodawkowej. Sympozjum „Postępy w diagnostyce usg przewodu pokarmowego” – Sieniawa, 3-5.12.2004
 • J.Kulig, S.Kłęk, J.Jędrys. Diagnostyczna i terapeutyczna wartość badania ultrasonograficznego w masywnym krwawieniu z torbieli trzustki. Sympozjum „Postępy w diagnostyce usg przewodu pokarmowego” – Sieniawa, 3-5.12.2004
 • Kulig J, Kolodziejczyk P, Sierzega M, Bobrzynski L, Jedrys J, Popiela T, Dadan J, Drews M, Jeziorski A, Krawczyk M, Starzynska T, Wallner G. Adjuvant chemotherapy with etoposide, adriamycin and cisplatin compared with surgery alone in the treatment of gastric cancer: a phase III randomized, multicenter, clinical trial. Oncology. 2010;78(1):54-61.
 • Kulig J, Popiela T, Kolodziejczyk P, Sierzega M, Jedrys J, Szczepanik AM; Polish Gastric Cancer Study Group. Clinicopathological profile and long-term outcome in young adults with gastric cancer: multicenter evaluation of 214 patients. Langenbecks Arch Surg. 2008 Jan;393(1):37-43.
 • Kulig J., Kołodziejczyk P., Sierżęga M., Bobrzyński Ł., Jędrys J., Szczepanik A.M., Popiela T. Final results of randomized, multicenter, clinical trial on adjuvant chemotherapy with etoposide, adriamycin and cisplatin (EAP) for gastric cancer patients. European Society of Surgery, 11th Anual Conference, Krakow 2007; Abstract book:p.94 (abstract 100)
 • Jędrys J., Rudnicka-Sosin L., Hodorowicz-Zaniewska D., Nowak W., Stachura J. Differentiation between cancerous and normal hyperplastic cells in breast lesions using an antibody against the apoptotic purinergic receptors P2X7 – preliminary results. European Society of Surgery, 11th Anual Conference, Krakow 2007; Abstract book:p.166 (abstract nr 173)
 • Richter P., Nowak W., Hodorowicz-Zaniewska D., Jędrys J., Kowalska T., Pszon J. Intraoperative radiotherapy (IORT) in the patients with breast cancer – preliminary report. European Society of Surgery, 11th Anual Conference, Krakow 2007; Abstract book:p.169 (abstract nr 177)
 • J.Jędrys, D.Hodorowicz-Zaniewska, W.Nowak. Ultrasound-guided vacuum-assisted mammotome biosy in diagnosing nonpalpable breast pathologies. International Surgical Week ISW 2007 Montreal Canada (abstract 516)
 • P.Richter, D.Hodorowicz-Zaniewska, W.Nowak, J.Jędrys, T.Kowalska, J.Pszon. Intraoperative radiotherapy (IORT) in the patients with breast cancer – preliminary report. International Surgical Week ISW 2007 Montreal Canada (abstract 511)
 • J.Jedrys, W.Nowak. Histological correlation of excisional surgical biopsy with ultasound guided mammotomic biopsy of nonpalpabel breast lesions. European Surgical Society- Cyprus, 9-11.11.2006 (abstract)
 • A.M.Szczepanik, J.Kulig, P.Kolodziejczyk, S.Klek, J.Jedrys. Parenteral Immunonutrition Versus Standard Parenteral Nutrition in Postoperative Management of Gastric Cancer Patients. 6th International Gastric Cancer Congress, Yokohama, Japan, May 2005 (abstract 24)
 • Kolodziejczyk P, Kulig J, Popiela T, Sierzega M, Jedrys J, Czupryna A, Kubisz A, Szczepanik A, Klek S; Polish Gastric Cancer Study Group. Outcome of gastric cancer surgery in elderly patients.Hepatogastroenterology. 2005 Nov-Dec;52(66):1911-5.
 • Kłek S, Kulig J, Szczepanik AM, Jedrys J, Kołodziejczyk P. The clinical value of parenteral immunonutrition in surgical patients. Acta Chir Belg. 2005 Apr;105(2):175-9.
 • W.Nowak, J.Jedrys, J.Tabor, J.T.Popiela, J.Stachura. Vacuum assisted mammotomic biopsy in diagnosis of breast pathology. Acta Chirurgica Belgica. 2005; 105(5)suppl:55-56 (abstract)
 • J.Kulig, A.M.Szczepanik, S.Klek, J.Jedrys. The clinical impact and cost-effectiveness of parenteral immunonutrition in gastric cancer patients. 8th Annual Meeting European Society of Surgery, Malta, Nov 2004: p.14 (abstract 28)
 • W.Nowak, J.Jedrys, J.T.Popiela, J.Tabor, J.Krzeszowiak. Atypical ductal hyperplasia and risk of breast cancer. 8th Annual Meeting European Society of Surgery, Malta, Nov 2004: p.23 (abstract 52)
 • J.Kulig, T.Popiela, P.Kolodziejczyk, M.Sierzega, J.Jedrys, A.Czupryna, for Polish Gastric Cancer Study Group. 8th Annual Meeting European Society of Surgery, Malta, Nov 2004: p.13 (abstract 26)
 • J.Kulig, T.Popiela, P.Kolodziejczyk, M.Sierzega, J.Jedrys. Changes In surgical approach in gastric cancer patients over last 25 years; one centre experience. Fifth International Gastric Cancer Congress, Rome, May 2003; p.74 (abstract)
 • T.Popiela, J.Kulig, P.Kolodziejczyk, J.Jedrys for the Polish Gastric Cancer Study Group. Preliminary results from randomized multicenter clinical trial on D2 versus D2+ lympadenectomy for advanced gastric cancer. Fifth International Gastric Cancer Congress, Rome, May 2003; p.80 (abstract)

Zakres usług

usg piersi kraków, usg piersi implanty silikonowe kraków, usg guz piersi kraków, usg piersi torbiele kraków, usg piersi karmienie piersią kraków, usg piersi laktacja kraków, usg tarczycy kraków, usg węzłów chłonnych kraków, biopsja piersi kraków, biopsja tarczycy kraków, biopsja węzłów chłonnych kraków, usg brzucha kraków, usg przepuklin kraków

powiększenie piersi implantami silikonowymi kraków, powiększenie biustu przeszczepem tłuszczu kraków, zmniejszenie piersi kraków, podniesienie piersi kraków, mastopeksja kraków, operacja ginekomastii u mężczyzn kraków, liposukcja lipomastia kraków plastyka powiek górnych kraków, plastyka powiek dolnych kraków, plastyka odstających uszu kraków, plastyka brzuha kraków, chirurg plastyczny kraków

medycyna estetyczna kraków, mezoterapia igłowa kraków, wypełniacze kraków, powiększenie ust kraków, osocze bogatopłytkowe kraków, laser frakcyjny CO2 kraków, usuwanie brodawek kraków, odmładzanie twarzy kraków, leczenie blizn kraków, leczenie rozstępów kraków