Usg piersi Kraków

W gabinecie w Krakowie badania USG piersi wykonuje dr n.med. Joanna Jędrys, specjalista chirurgii plastycznej i chirurgii ogólnej, z wieloletnim doświadczeniem w diagnostyce ultrasonograficznej, potwierdzonej Certyfikatem Polskiego Towarzystwa USG i akredytacją gabinetu USG przez Towarzystwo USG. Badania USG piersi w Krakowie wykonywane są na nowoczesnym aparacie USG firmy Toshiba Xario 200 z opcją elastrografii, power doppler.

USG PIERSI (USG SUTKÓW) w Krakowie

Na czym polega badanie USG piersi

Badanie USG piersi (inaczej nazywane sonomammografią lub USG sutków) to bezinwazyjna, niebolesna metoda badania, polegająca na użyciu fal ultradźwiękowych o częstotliwości 7-20MHz. W celu ułatwienia ultradźwiękom przeniknięcia przez skórę stosuje się przewodnik: żel do badania USG, składający się w większości z wody. W swojej praktyce wiem, że nałożenie zimnego żelu na skórę wiąże się z nieprzyjemnym doznaniem, dlatego też rutynowo stosuję ciepły żel, co jest zwykle bardzo miłym zaskoczeniem dla Pacjentek.

Fale ultradźwiękowe przenikają głęboko, przez całą grubość skóry, tkanki podskórnej, gruczoł piersiowy, aż do mięśni powłok klatki piersiowej i opłucnej. W badaniu USG widać również żebra. Odmienne właściwości i gęstość tkanek w zakresie różnych struktur powoduje odbijanie lub przenikanie ultradźwięków. Zmiany podejrzane są zawsze lite, nieregularne, twarde i w dużym stopniu odbijają fale ultradźwiękowe.

Badanie i trwa zwykle około 15-20 minut. Czas trwania badania zależy od stopnia trudności: budowy piersi, wielkości piersi oraz oceny ewentualnych, wykrytych w trakcie badania USG zmian w piersiach (np. guza). Podczas badania zawsze oceniane są węzły chłonne pachowe po obu stronach (węzły chłonne pachy są pierwszą „stacją” przerzutów z raka piersi na drodze chłonnej), a u Pacjentek z przeszłością onkologiczną rutynowo oceniam również węzły chłonne nadobojczykowe, które również mogą być „stacją” przerzutów z raka piersi.

Samo badanie jest zupełnie bezbolesne i bezpieczne! Nie udowodniono żadnych szkodliwych właściwości fal ultradźwiękowych, dlatego można je wykonać u każdego i w zależności od zaleceń regularnie powtarzać.

Podczas badania w moim gabinecie Pacjentka ma cały czas podgląd na dużym monitorze telewizyjnym, na bieżąco omawiam wszystkie etapy badania, co bardzo ułatwia komunikację z Pacjentką.

Zaraz po badaniu Pacjentka otrzymuje na wydruku wynik z zaleceniami, a w przypadku wykrytych w badaniu zmian (np. torbieli, guzów, podejrzanych węzłów chłonnych) do wyniku załączone są zdjęcia.

Czym się różni badanie: profilaktyczne USG piersi i diagnostyczne USG piersi?

Profilaktyczne badanie wykonuje się, gdy Pacjentka nie odczuwa żadnych niepokojących objawów: nie skarży się na bóle piersi, nie wyczuwa żadnych zgrubień w piersiach. Profilaktyczne USG ma za zadanie wykryć wczesne, bezobjawowe guzy piersi.

Diagnostyczne badanie wykonuje się wtedy, gdy kobieta lub badający ją lekarz zauważą niepokojące zmiany w piersiach, np. zmiany na skórze piersi takie jak „skórka pomarańczy”, wciągnięcie brodawki sutka, wyciek z brodawki (zwłaszcza wyciek krwisty), guz piersi, nagle pojawiająca się asymetria piersi, zmiana wielkości piersi, badalne powiększone węzły chłonne pod pachą. W takich sytuacjach należy badanie USG piersi i węzłów chłonnych wykonać jak najszybciej. Dodatkowo u Pacjentek z wyciekiem z piersi w kolorze przezroczystym lub gęstym, białym lub zielonkawym zaleca się konsultację ginekologiczną i diagnostykę hormonalną.

W przypadku wycieku z brodawki, ważne aby tuż przed badaniem nie uciskać na brodawkę i nie usuwać wydzieliny. W trakcie wizyty lekarz pobiera wyciek do badania cytologicznego (uciska na brodawkę, wydzielinę kładzie na szkiełko i utrwala specjalnym preparatem po to, aby patomorfolog mógł ją ocenić pod mikroskopem.

Kiedy zaleca się wykonywać badanie USG piersi?

Profilaktyczne badanie piersi zaleca się wykonywać raz w roku u kobiet, które ukończyły 20 lat. U pań z obciążającym wywiadem rodzinnym (gdy mama, babcia, siostra lub inna bliska krewna) chorowały na raka piersi lub raka jajnika, zaleca się wykonywać badanie co około 6 miesięcy.

Do naszego gabinetu najlepiej wykonać w pierwszej fazie cyklu (między 5-12. dniem cyklu), przed owulacją. U kobiet przyjmujących hormonalną antykoncepcję można wykonać badanie w dowolnym dniu cyklu.

Diagnostyczne badanie (czyli takie, gdzie w szybkim trybie chcemy wyjaśnić niepokojące objawy) zaleca się wykonywać jak najszybciej, bez względu na dzień cyklu.

Czy w badaniu USG piersi widać ogon Spence'a?

Określenie ogon Spence'a to nazwa fragmentu prawidłowego gruczołu piersiowego położonego na granicy z dołem pachowym. Nie jest to patologia, tylko wariant anatomiczny budowy piersi. Może występować jedno lub dwustronnie. Najczęściej dowiadujemy się o nim w trakcie ciąży i karmienia piersią, gdy gruczoł piersiowy znacznie się powiększa i jest w tej okolicy dobrze wyczuwalny,. Ogon Spence'a jest bardzo dobrze widoczny w badaniu USG. Mogą się w tej części gruczołu pojawiać zmiany ogniskowe, np. torbiele lub guzy.

Jak przygotować się do badania piersi?

Badanie nie wymaga szczególnego przygotowania. Zaleca się przede wszystkim, żaby termin planowej wizyty w gabinecie przypadał na pierwszą fazę cyklu. Przed badaniem zaleca się odświeżyć i nie nakładać dezodorantów z talkiem pod pachy. Warto zabrać ze sobą wyniki poprzednich badań do porównania.

Jakie zmiany może wykryć badanie USG ?

Można uwidocznić prawidłowe struktury piersi, począwszy od skóry i tkanki podskórnej, tkankę gruczołową, przewody mleczne, mięśnie piersiowe i żebra.

Diagnostyka jest dokładna jeśli chodzi o różnicowanie zmian litych i płynowych (odróżnia guzy od torbieli), ocenę przewodów mlekowych i gęstej tkanki gruczołowej. W odróżnieniu od mammografii, w diagnostyce USG ocenić możemy również węzły chłonne pachowe.

Jakie zmiany patologiczne wykrywa diagnostyka USG w piersiach:
- zmiany łagodne (torbiel, duże zwapnienie, włókniakogruczolak, tłuszczak, guz liściasty) oraz łagodne zmiany skórne (np. kaszak)
- zmiany złośliwe (rak piersi)

Jak wygląda torbiel?

Torbiel (inaczej nazywana cystą) to łagodna zmiana. Tworzy się na skutek poszerzania prawidłowych przewodów mlekowych. Te zmiany najczęściej zachodzą na skutek zmian hormonalnych i dotyczą wyłącznie kobiet przed menopauzą. Torbiel nie jest czynnikiem ryzyka tworzenia się raka piersi. Często torbiele są wyczuwalne w piersiach, mogą być bolesne i mogą się również bardzo szybko powiększać i wchłaniać. Torbiele dzielimy na: proste i złożone. Torbiel prosta ma w obrazie USG gładkie ściany, jest transsoniczna, czyli jednolicie czarna, za tylną ścianą daje wzmocnienie i i nie wykazuje unaczynienia w badaniu dopplera mocy. Torbiel złożona w diagnostyce USG może mieć nieregularne, pogrubiałe ścianki, przegrody włókniste w swoim świetle, może być również niejednorodna echogenicznie. Torbiel złożona często wymaga różnicowania z guzem i weryfikacji w biopsji.

Jak wygląda włókniakogruczolak?

Włókniakogruczolaki (łac. fibroadenoma) to łagodne guzy piersi, dosyć częste, zwłaszcza u młodych kobiet. W obrazie USG mają gładkie obrysy, czasem ich kształt określamy słowem „policykliczny”, niejednorodny echogram, są sprężyste i nie wykazują bogatego unaczynienia. Zaleca się usuwanie włókniakogruczolaków, mimo że potencjał ich transformacji w zmianę złośliwą jest niski, zazwyczaj jednak powiększają się, mogą być również przyczyną dolegliwości bólowych. W niektórych przypadkach włókniakogruczolaki do 2cm średnicy można usunąć na drodze biopsji mammotomicznej pod kontrolą USG lub w przypadku guzów większych lub w trudnej lokalizacji (tzn. tuż przy mięśniu piersiowym, na granicy z dołem pachowym lub pod skórą – usuwane są na drodze otwartej biopsji chirurgicznej, czyli tumorektomii w znieczuleniu miejscowym lub dożylnym.

Jakie są objawy raka piersi ?

Najczęściej występującym typem raka piersi jest inwazyjny rak przewodowy. Jego rozmiar może być różny, w obrazie USG ma charakterystyczne cechy. Rak piersi w obrazie USG jest nieregularnym guzem, ma niejednorodny echogram, często stosunek wysokość/szerokość guza wynosi > 1, daje stożek cienia (jest to zjawisko fizyczne, wynikające z tego, że twarda tkanka raka nie przepuszcza ultradźwięków), w badaniu dopplera mocy wykazuje bogate unaczynienie i jest twardy w elastografii).

Co to jest klasyfikacja BI-RADS?

BI-RADS to międzynarodowa klasyfikacja (jej skrót pochodzi od angielskiej nazwy Breast Imaging-Reporting and Data System) i pozwala diagnostom na całym świecie porozumiewać się wspólnym językiem. Każdy wynik badania USG piersi (ale również dotyczy to mammmografii i rezonansu magnetycznego piersi) powinien być zakończony wnioskiem diagnostycznym i oceną zgodną z BI-RADS. Pozwala to na porozumiewanie się między specjalistami różnych dziedzin np. radiologiem i chirurgiem, prowadzących leczenie chorób piersi.

BI-RADS 0 – Oznacza, że wynik nie jest pełny, wymaga pogłębionej diagnostyki (nie oznacza to, że radiolog widzi podejrzaną zmianę w piersi; taki wynik zwykle wpisuje się u pacjentek z budową piersi gruczołowo-tłuszczową, czyli „mieszaną”, w której zaleca się wykonanie obu uzupełniających się nawzajem badań: mammografii i usg).

BI-RADS 1 – Oznacza, że wynik jest prawidłowy, nie uwidoczniono zmian patologicznych.

BI-RADS 2 – Oznacza, że w badaniu uwidoczniono niepodejrzaną zmianę np. torbiel.

BI-RADS 3 – Oznacza, że w badaniu uwidoczniono zmianę łagodną (np. włókniakogruczolaka), zaleca się kontrolne USG za około 6 mcy.

BI-RADS 4 – Oznacza, że w badaniu uwidoczniono zmianę niejednoznaczną, wymaga ona pobrania wycinków (czyli weryfikacji histopatologicznej).

BI-RADS 5 – Oznacza, że w badaniu uwidoczniono zmianę podejrzaną, która wymaga pilnej weryfikacji histopatologicznej.

BI-RADS 6 – Oznacza, że w badaniu uwidoczniono raka, który jest już potwierdzony w badaniu mikroskopowym i wymaga pilnego leczenia.

W jakim celu należy przynosić poprzednie wyniki badań na wizytę i porównać z aktualnym badaniem USG piersi?

Możliwość wglądu do poprzednich wyników badań USG i mammografii bardzo ułatwia proces diagnostyczny. U osoby, u której w diagnostyce USG piersi stwierdzam jakąś zmianę ogniskową np. guza, przed wydaniem zaleceń sprawdzam, czy jest to zmiana nowa, czy guz obserwowany jest od jakiego czasu, czy się zmienia jego kształt i rozmiar, w jaki sposób został wcześniej zweryfikowany (czy pobrano wycinki w biopsji gruboigłowej lub mammotomicznej). Takie informacje u-możliwiają dokładną ocenę guza i podjęcie decyzji, jak dalej postępować. Guzy o łagodnym wyglądzie w obrazie USG, ale szybko rosnące, powinny zostać pilnie poddane badaniu histopatologicznemu.

Czy badanie USG jest szkodliwe?

Diagnostyka jest bezpieczna, nie potwierdzono szkodliwego działania ultradźwięków w zakresie częstotliwości używanej w głowicach liniowych do badania tkanek miękkich i narządów powierzchownych. U osób, u których z różnych powodów konsylium jest powtarzane, dawka ultradźwięków nie kumuluje się. Badanie USG piersi można bezpiecznie wykonać u kobiety ciężarnej, karmiącej piersi oraz po zabiegach onkologicznych.

Czy diagnostyka USG jest lepsze od mammografii?

Badanie USG piersi i mammografia nawzajem się uzupełniają. USG służy do dokładnej oceny gęstej, gruczołowej tkanki piersi oraz węzłów chłonnych pachowych. USG dobrze „widzi” obraz przewodów mlekowych, odróżnia guza od torbieli. Mammografia jest badaniem wykorzystującym promieniowanie Roentgena i bardzo precyzyjnie ocenia „rzadszą”, tłuszczową część piersi, wychwytuje mikrozwapnienia i asymetryczne zagęszczenia, które mogą być objawem raka piersi, a nie są widoczne w USG.

U kobiet po 40. roku życia zaleca się wykonywanie obu badań: mammografii i USG, jako badań wzajemnie się uzupełniających.

Czy można wykonać USG w ciąży i w trakcie karmienia piersią?

Prawda! SG biustu jest bezpieczne dla kobiet ciężarnych, zaleca się również wykonywanie kontrolnych badań ultrasonograficznych w trakcie laktacji. Mitem jest stwierdzenie, że nie badamy piersi w ciąży, bo … nic nie widać! Owszem, guzy są widoczne w badaniu USG, zarówno u ciężarnych, jak i karmiących kobiet, są natomiast trudniej wyczuwalne w samobadaniu, bo piersi laktacyjne są twarde i tkliwe.

Jak często należy powtarzać USG?

Zaleca się wykonywanie profilaktycznego badania USG raz w roku u kobiet bez objawów niepokojących ze strony piersi, zaczynając od około 20-go roku życia. U kobiet z obciążającym wywiadem rodzinnym (np. mama, babcia lub siostra chorowały na raka piersi) kontrole piersi powinny być częstsze tj. co około 6-12 miesięcy.

Czy wskazane jest wykonywanie badania w trakcie hormonalnej terapii zastępczej?

Oczywiście! Hormonalna terapia zastępcza jest wskazaniem do regularnych badań kontrolnych piersi. Podstawowym badaniem profilaktycznym jest mammografia, a badanie USG ją uzupełnia. Długotrwała hormonoterapia (powyżej 10 lat) podnosi ryzyko zachorowania na raka piersi.

Czy obciążenia rodzinne mają znaczenie i jak często trzeba wybierać się na wizytę diagnostyczną?

Występowanie raka piersi w najbliższej rodzinie, u krewnych I stopnia (mama, siostra) lub II stopnia (babcia, ciocia) wpływa na szacunkową ocenę ryzyka zachorowania na raka piersi – jest to tzw. obciążający wywiad rodzinny. Statystycznie podaje się, że ryzyko rodzinne wynosi około 40-50%.

U kobiet z potwierdzoną mutacją genów BRCA1 i BRCA2 ryzyko zachorowania na raka piersi jest wysokie i wynosi około 80%. Zaleca się częste (co około 6 miesięcy) badania kontrolne piersi. W miarę dostępności zaleca się również wykonywanie raz w roku badania rezonansu magnetycznego piersi (MR) u kobiet z potwierdzoną mutacją.

Czy można wykonać badanie piersi u dzieci ?

Badanie w Krakowie wykonuje się nie tylko dorosłym kobietom. U dzieci wystąpić mogą niepokojące objawy, które wymagają kontroli ultrasonograficznej, należą do nich: powiększenie lub asymetria piersi, badalny guzek za brodawką, zmiany w zakresie brodawki sutkowej. Do fizjologicznego powiększenia się gruczołów piersiowych może dochodzić u noworodków (na skutek działania hormonów matki we krwi dziecka – do kilku tygodni po porodzie), w okresie dojrzewania. Każdą zmianę w wyglądzie piersi należy skontrolować w USG, skonsultować z pediatrą i w niektórych sytuacjach pogłębić diagnostykę hormonalną. W rzadkich przypadkach powiększone piersi wymagać będą leczenia.

Kiedy należy wykonać badanie USG piersi u mężczyzny?

Guzy piersi przytrafiają się także mężczyznom. Najczęściej występuje łagodny przerost gruczołu piersiowego czyli ginekomastia. Wymaga ona diagnostyki USG i konsultacji endokrynologa, w zaawansowanych przypadkach wycięcia chirurgicznego, ale nie zagraża zdrowiu i życiu pacjenta. Raki piersi u mężczyzn są rzadkie, stanowią około 1% wszystkich raków piersi. Każdy wyczuwalny palpacyjnie guz w okolicy piersi u mężczyzny wymaga pilnej diagnostyki USG, a w przypadku podejrzenia raka piersi konieczne jest wykonanie tomografii komputerowej klatki piersiowej z oceną głębokości nacieku.

Często powiększenie piersi u mężczyzn to objaw lipomastii, czyli przerostu fałdów tłuszczowych w powłokach klatki piersiowej. Dzięki badaniu USG możemy odróżnić ginekomastię od lipomastii i odpowiednio dobrać leczenie: wycięcie chirurgiczne lub liposukcję.

Czy implanty piersiowe przeszkadzają w wykonaniu diagnostyce USG?

Wykonanie zabiegu powiększenia piersi implantami silikonowymi (pod mięsień lub pod gruczoł) nie uniemożliwia, a wręcz nawet nie utrudnia badania USG gruczołu piersiowego i oceny piersi pod kątem onkologicznym. Nie wszyscy ultrasonografiści mają jednak w ocenie USG samych implantów. Warto przed badaniem USG upewnić się, czy badający lekarz ma odpowiednie doświadczenie i wykonuje pełne badanie piersi wraz z oceną implantów.

Czy można wykonać USG piersi po operacji plastycznej podniesienia piersi lub zmniejszenia piersi?

Zabiegi podniesienia (podwieszenia) piersi lub zmniejszenia (redukcji) piersi wykonywane w Krakowie zmienia układ warstw gruczołu piersiowego, pozostawia trwałe blizny. W niektórych przypadkach może to utrudniać interpretację obrazu w badaniu USG lub mammografii. Zaleca się, aby Pacjentka przed zabiegiem miała wykonaną kompleksową profilaktykę (czyli badania obrazowe u chorej bez objawów chorobowych). Pierwszą, profilaktyczną diagnostykę zaleca się około 6 miesięcy po zabiegu, kiedy blizny pooperacyjne nie powinny być już widoczne w obrazie USG.

Przed jakimi operacjami plastycznymi piersi należy wykonać USG ?

Przed każdą plastyczną (estetyczną) operacją piersi należy wykonać profilaktyczne badanie piersi, a u Pań po 40. roku życia również profilaktyczną mammografię. Jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo zabiegu. Nie wolno wykonywać zabiegów estetycznych u Pacjentki z niewyjaśnionym guzem w piersi.

W jakim czasie po wycięciu guza piersi zaleca się wykonać kontrolną diagnostykę piersi

U Pacjentek po usunięciu łagodnego guza piersi zaleca się wykonanie kontrolnego badania około 6 miesięcy po zabiegu operacyjnym.

Którego lekarza wybrać?

Wybierając ultrasonografistę warto sprawdzić jego kompetencje. Aby prawidłowo wykonywać trudne badanie, jakim jest ultrasonografia piersi nie wystarczy weekendowy kurs usg. Badania w Polsce wykonują lekarze różnych specjalności: radiolodzy, chirurdzy, ginekolodzy. Wybierając lekarza warto sprawdzić:
1. Jaką specjalizację ukończył lekarz,
2. Czy posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa USG (świadczący o tym, że zdał państwowy egzamin potwierdzający kompetencje z danej dziedziny ultrasonografii),
3. Ile lat wykonuje badania USG,
4. Na jakim sprzęcie pracuje.

Czy jakość aparatu USG ma znaczenie w ostatecznym wyniku badania?

W badaniach obrazowych jakość aparatu USG ma ogromne znaczenie w ocenie zmian guzkowych. Dobry aparat wyposażony jest w wiele dodatkowych opcji (np. doppler, elastografię), które zwiększają dokładność badania.

Jakie dodatkowe opcje w konsylium można wykorzystać do dokładnej oceny guza piersi?

W swojej codziennej praktyce wykorzystuję dodatkowe opcje, w jakie wyposażony jest aparat USG. Zwiększają one precyzję oceny guza. Np. badanie przepływów naczyniowych (power doppler) umożliwia uwidocznienie naczyń nawet w małych guzach. Badanie sprężystości guza (elastografia) porównuje twardość badanej zmiany z otaczającym ją miąższem piersi, co w niektórych przypadkach (np. różnicowanie torbieli z gęstą zawartością, która czasem wygląda jak guzek) pozwala uniknąć biopsji.

Umów wizytę

Formularz kontaktowy