ŁAGODNE GUZY PIERSI

ŁAGODNE GUZY PIERSI - Czy każdy guz piersi jest złośliwy?

WŁÓKNIAKOGRUCZOLAK - Czy włókniakogruczolaki są groźne?

Włókniakogruczolaki (fibroadenoma) to najczęstsze, łagodne guzy piersi. Ich powstawianie ma prawdopodobnie związek z czynnością hormonalną jajników, gdyż obserwuje się je najczęściej u młodych kobiet. Włókniak może nie dawać żadnych objawów (jest doskonale widoczny na badaniu USG), może również powodować następujące objawy: ból, uczucie kłucia w piersi, bada się go jako dobrze ograniczony, twardy guzek, który najczęściej przesuwa się pod palcami. Mimo, że ryzyko transformacji (zezłośliwienia) włókniaka jest minimalne, zaleca się go zawsze zweryfikować, tzn. poddać biopsji. Biopsję można wykonać na kilka sposobów: biopsja cienkoigłowa, gruboigłowa i mammotomiczna. Każda z wymienionych biopsji wiąże się z określonymi możliwościami diagnostycznymi oraz może powodować inne powikłania.

GUZ LIŚCIASTY - Co to jest guz liściasty?

Guz liściasty jest to rzadko występująca postać guza piersi, najczęściej łagodna zmiana, ale charakteryzuje się bardzo szybkim wzrostem. W badaniach obrazowych (USG) przypomina swoim wyglądem włókniakogruczolaka. Zaleca się jak najszybsze leczenie chirurgiczne, szczególnie gdy rozmiar guza szybko się powiększa. Zabieg polega na wycięciu guza w znieczuleniu miejscowym lub analgosedacji z niewielkim marginesem zdrowych tkanek. Guz radykalnie wycięty uznaje się z wyleczony. Rozmiar guza determinuje efekt estetyczny zabiegu. Jeśli wycięcie guza liściastego następuje wówczas, gdy jest on duży, pierś po zabiegu może być zniekształcona. W niewielkim odsetku guzy liściaste mają postać złośliwą. W takich przypadkach leczy się je chirurgicznie, radykalnie, podobnie jak raka piersi.

TŁUSZCZAK - Czy w piersiach mogą występować tłuszczaki?

Tłuszczaki są to łagodne guzy, występujące w zakresie tkanki tłuszczowej. Ich pochodzenie jest najczęściej nieznane (idopatyczne), w niektórych przypadkach może mieć podłoże zaburzeń gospodarki lipidowej lub pochodzenie pourazowe. W piersiach, w związku z tym, że częścią piersi jest również tkanka tłuszczowa, widujemy w badaniu USG tłuszczaki, w obrazie USG mają charakterystyczny wygląd (są dobrze ograniczone, hyperechogeniczne). Najczęściej nie wymagają interwencji chirurgicznej. Wycina się je tylko wówczas, gdy szybko rosną lub gdy dają dolegliwości bólowe.

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami!