PIERSI BULWIASTE (tuberous breasts)

PIERSI BULWIASTE (tuberous breasts)

Piersi bulwiaste, to jednostronna lub obustronna wada budowy piersi. Pierś bulwiasta ma zwykle wąską podstawę i niedorozwinięte kwadranty dolne piersi, nadmiernie poszerzoną i uwypukloną otoczkę brodawki. Przyczyna wady nie jest znana. Leczenie polega na korekcie kształtu za pomocą przeszczepu własnego tłuszczu lub chirurgicznie z cięcia wokół otoczki brodawki lub poszerzonego o cięcie w trakcie odwróconej kotwicy (w trakcie tego zabiegu pierś można również powiększyć implantem silikonowym).

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami!