Wrodzony zanik piersi (Zespół Polanda)

WRODZONY ZANIK PIERSI (zespół Polanda)

Zespół Polanda jest to wrodzona wada polegająca na zaniku lub niedorozwoju gruczołu piersiowego, może przebiegać również z towarzyszącym zanikiem mięśnia piersiowego oraz niedorozwojem żeber i deformacją klatki piersiowej. Występuje zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.

Leczenie polega na chirurgicznej korekcie asymetrii klatki piersiowej i rekonstrukcji piersi. W większości przypadków u kobiet wystarczy wszczepienie pod mięsień (jeśli jest obecny) lub pod gruczoł i skórę: ekspandera – tymczasowego implantu piersi, stopniowe dopełnianie go do oczekiwanego rozmiaru, następnie wymianie ekspandera na ostateczny implant. Niewielkie asymetrie można również korygować przeszczepem własnego tłuszczu. Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym.

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami!