RAK PIERSI

RAK PIERSI

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym u wszystkich kobiet na świecie i liczba nowych rozpoznań raka piersi stale rośnie. Według Krajowego Rejestru Nowotworów w 2013 roku zanotowano w Polsce ponad 17 000 przypadków raka piersi (najczęściej u kobiet w wieku 50-69 lat), prawie 6000 kobiet zmarło z powodu tego nowotworu (źródło: www.onkologia.org.pl). Amerykanie oszacowali, że co 12-ta kobieta zachoruje w ciągu całego życia na raka piersi. Mimo, że rak piersi najczęściej dotyczy kobiet po 50. roku życia, występuje także u kobiet młodych, również u kobiet ciężarnych i karmiących piersią!

JAKIE OBJAWY DAJE RAK PIERSI W BADANIU USG?

Do najczęstszych objawów ultrasonograficznych raka piersi w badaniu USG należą: niejednorodne, hypoechogeniczne, zmiany lite, o nieregularnych, zatartych obrysach, z widocznym cieniem akustycznym za zmianą, niepodatne na ucisk (w badaniu nazywanym elastografią są twarde). Dodatkowo cechą charakterystyczną większości raków w obrazie USG jest to, że stosunek wysokości do szerokości zmiany przekracza 1. Wymienione wyżej cechy są typowe dla przewodowego raka inwazyjnego, natomiast rak in situ (nie naciekający) może w niektórych przypadkach imitować wyglądem torbiel z gęstą treścią o niejednorodnym echogramie.

Zaznaczyć jednak należy, że badanie USG nie służy do wykrywania mikrozwapnień, ani też do różnicowania zmian ogniskowych w piersiach inwolucyjnych, czyli o utkaniu tłuszczowym. W tych przypadkach badaniem z wyboru pozostaje mammografia.

CZY RAK PIERSI MOŻE WYSTĄPIĆ W TRAKCIE TRWANIA CIĄŻY LUB KARMIENIA PIERSIĄ?

Rak piersi może również wystąpić w okresie ciąży lub karmienia piersią (laktacji). Niestety ten szczególny w życiu kobiety okres nie chroni przed wystąpieniem nowotworów. Ze względu na wpływ zmieniających się poziomów hormonów piersi stają się większe, trudniejsze do samodzielnego badania, dlatego też zaleca się w trakcie ciąży i laktacji wykonywanie regularnych badań USG piersi. Jest to badanie nieszkodliwe dla płodu, można je więc bezpiecznie powtarzać. Często spotykam się z wątpliwościami pacjentek, czy budowa piersi w trakcie ciąży nie zmienia się na tyle, że można uwidocznić w badaniach guza. Budowa piersi i ich obraz ultrasonograficzny w okresie ciąży i połogu zmienia się, ale dla doświadczonego ultrasonografisty nie stanowi problemu w diagnostyce.

Leczenie raka piersi w okresie ciąży jest trudne, ale nie niemożliwe. Leki dobiera się w zależności od trymestru ciąży. Z leczeniem operacyjnym czeka się niekiedy do III-go trymestru lub planowego terminu porodu. Stopień ryzyka dla płodu związanego z leczeniem też zleży od tego, w którym tygodniu ciąży włączone zostaje leczenie.

Szczegóły dotyczące kiedy, z jakim rodzajem leczenia wkraczamy u ciężarnej ustalane są przez onkologa i prowadzącego ginekologa indywidualnie, w zależności od konkretnego przypadku.

LECZENIE RAKA PIERSI

Aktualnie na świecie raka piersi leczy się w ośrodkach skupiających wielu specjalistów. Ich celem jest kompleksowa opieka nad pacjentką. Zespół specjalistów prowadzących diagnostykę i leczenie piersi obejmuje: radiologa – specjalistę od badań obrazowych, chirurga (ogólnego lub chirurga onkologa) – odpowiedzialnego za resekcję guza i węzłów chłonnych, patologa – oceniającego pod mikroskopem wycięty nowotwór, onkologa klinicznego – kwalifikującego i odpowiedzialnego za leczenie uzupełniające (chemioterapię, hormonoterapię), onkologa radioterapeutę – prowadzącego leczenie uzupełniające przy użyciu radioterapii, chirurga plastycznego – przeprowadzającego rekonstrukcję piersi, psychologa klinicznego – który na całym etapie diagnostyki i leczenia służy pomocą i wsparciem, zespół techników radiologii oraz wysoko wykwalifikowanych w onkologii piersi pielęgniarek.

Standardy obowiązujące w ośrodkach leczenia raka piersi ustanawia EUSOMA (European Society of Breast Cancer Specialists, www.eusoma.org), która nie tylko wyznacza aktualne zasady diagnostyki i leczenia, ale również prowadzi audyt i dba o utrzymanie wysokiego poziomu ośrodków referencyjnych.

Jeśli stopień zaawansowania raka w chwili rozpoznania umożliwia, podejmuje się decyzję o leczeniu oszczędzającym (tzn. wycina się raka z marginesem zdrowych tkanek, oszczędzając pierś). Dodatkowo podczas operacji przeprowadza się biopsję węzła chłonnego (biopsja wartownika) i wysyła do badania histopatologicznego. Drugim etapem leczenia oszczędzającego jest radioterapia. W zależności od zaawansowania nowotworu, po ostatecznych badaniach histopatologicznych, Pacjentka otrzymuje (jeśli jest to konieczne) leczenie uzupełniające (chemioterapię, hormonoterapię). Rokowanie w chorobach onkologicznych zależy od wielu czynników. Szczegółowych informacji może udzielić onkolog prowadzący na podstawie dokładnej znajomości wyników badań konkretnej Pacjentki i przebiegu leczenia.

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami!